Visi Misi Objektif

Visi

Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

 

Misi

Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

 

Objektif

Membantu ke arah penggunaan tenaga tenaga manusia yang optimum melalui program latihan perindustrian.

 

Fungsi Jabatan

Menyedia dan menjalankan program latihan kemahiran pra-perkerjaan untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia.

Meningkatkan taraf kemahiran pekerja untuk sektor perindustrian.